Ambulanter Hospizdienst mit palliativ-pflegerischer Beratung der JUH e. V.

Ambulanter Hospizdienst mit palliativ-pflegerischer Beratung der JUH e. V.
Pflockenstraße 44
09376 Oelsnitz / Erzgebirge

Telefon: 037298 3100

Mail: hospizdienst.oelsnitz@juh-sachsen.de

zur Übersicht